top of page

Intern reglement en gedragscodes

About

This is your About Page. It's a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

 • Van de speler wordt verwacht dat hij/zij het goede voorbeeld geeft.

 • Als aangesloten speler tracht je maximaal aanwezig te zijn op de training, tenzij anders afgesproken met trainer.

 • Bij het niet kunnen aanwezig zijn op een wedstrijd waarvoor je bent uitgenodigd, dien je tijdig de trainer te verwittigen.

 • Elke speler ouder dan 12 jaar is verplicht bij officiële wedstrijden zijn identiteitskaart bij zich te hebben.

 • Respect voor de ter beschikking gestelde kledij, materialen en accommodatie.

 • Naleven van gemaakte afspraken met afgevaardigden en trainers.

 • De speler is sportief en gedraagt zich ook zo op en buiten het veld.

 • De speler is een teamplayer en als onderdeel van het team helpt en steunt hij zijn medespelers op en rond het veld op een positieve manier.

 • De speler toont inzet en gedrevenheid om te winnen met respect voor de tegenstander, de teamgenoten, scheidsrechter en zichzelf waarbij FAIRPLAY de hoogste prioriteit geniet.

 • De speler respecteert en leeft de wedstrijdregels na.

 • De speler aanvaardt en respecteert de beslissingen van de scheidsrechter en vermijdt iedere verbale discussie met de scheidsrechter

 • De speler zal geen discriminerend gedrag, onbehoorlijke taal gebruiken en agressieve gebaren uiten tegenover teamgenoten, tegenstander, scheidsrechter, bestuur, medewerkers, familie en supporters.

 • De speler zal zowel voor de match als na de match de hand schudden van tegenstander en scheidsrechter.

 • De speler dient zichzelf steeds te kunnen beheersen in welke omstandigheden ook en zal zich onthouden van vechtpartijen en deze ook niet uitlokken.

 • De speler mag een overwinning vieren met zijn team, maar zal de tegenpartij nooit provoceren

 • De speler zal zich ook bij verlies sportief opstellen tegenover teamgenoten, tegenstander, scheidsrechter, bestuur, medewerkers, familie en supporters.

 • De speler zal niet ingaan op onsportief gedrag van de teamgenoten, tegenstander, scheidsrechter, bestuur, medewerkers, familie en supporters en zal dit gedrag niet beantwoorden op een onsportieve manier.

 • De speler heeft de moed om zijn eigen fouten of tekortkomingen onder ogen te zien en dit met teamgenoten, bestuur, medewerkers, familie te bespreken

 • De speler die zich tijdens een activiteit schuldig maakt aan een misdrijf zal gesanctioneerd worden.

 • De speler zal de afspraken die in clubverband en in functie van de organisatie gemaakt worden naleven en zich ook steeds positief uitlaten ten opzichte van de organisatie en zijn leden.

 • De speler engageert zich om actief deel te nemen aan activiteiten die de organisatie organiseert of aan deelneemt.

 • Respecteren van het algemene rookverbod in de gebouwen.

 • De speler zal geen verdovende middelen gebruiken en ook niet verhandelen

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page