top of page

Jeugdploegen

Ook zin om te 'sjotten'?

Wij zijn een warme lokale voetbalvereniging waar een familiale sfeer heerst. We combineren de liefde voor voetbal met plezier en met die combinatie gaan wij aan de slag om de voetbaltechnische kwaliteiten van iedere speler te verbeteren.

Binnen WS Bellegem staan uiteraard de spelers centraal.

Onze enthousiaste trainers staan dichtst bij de spelers en vervullen bijgevolg een belangrijke rol.

Om onze jeugdwerking te garanderen en optimaliseren kunnen rekenen wij op de inzet van een grote ploeg van medewerkers.   

Het bestuur coördineert en stuurt deze werking.

 

Visie

Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat jeugd een onmisbare factor is binnen een voetbalvereniging. Vanuit die optiek streven wij naar een gezonde en eigentijdse jeugdwerking.

Met onze medewerkers proberen wij de spelers te begeleiden, zodat zij plezier beleven en hun talenten kunnen ontwikkelen. De kers op de taart is uiteraard de doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal.

We hechten veel belang aan het verenigingsleven binnen de jeugdwerking. Evenementen waar spelers en ouders in betrokken worden, zetten het familiale karakter van onze vereniging in de verf.

jeugploegen

Doelstellingen

Elke speler, ongeacht zijn talenten krijgt de kans om elke week te trainen en te voetballen op een niveau dat bij hem of haar past.

Wanneer een speler door de trainer als “wedstrijdklaar” beschouwd wordt, kan deze geselecteerd worden voor de wedstrijd. Een speler die deel uitmaakt van de wedstrijdselectie zal minimaal 50% van de wedstrijd speelgelegenheid krijgen.

We proberen de spelers gedurende het seizoen waarden en normen bij te brengen. Een aantal kernwaarden staan voor ons centraal:

  • Respect: voor teamgenoten, tegenstrevers, scheidsrechters, supporters, …

  • Sport en gezondheid

  • Inzet, gedrevenheid, gezonde competitiegeest

  • Hygiëne

Een  grote uitdaging is om ervoor te zorgen dat ook de beter getalenteerde spelers bij onze vereniging  aan hun trekken komen en bij onze vereniging blijven. In een poging hiertoe is het mogelijk dat:

  • bij bepaalde leeftijdscategorieën de meer getalenteerden samen trainen en/of wedstrijden spelen. Op die manier kunnen hun talenten zich zo goed mogelijk ontplooien.

  • Bij bepaalde leeftijdscategorieën een aantal spelers de ruggengraat van de ploeg worden, om de ploeg vorm te geven en het team te dragen. Deze spelers zullen dan omringd worden door de andere spelers die in een rotatiesysteem terecht zullen komen.

bottom of page